BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BUDYNEK HOTELOWY

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2015

 
 
 

 

 

   

KOMISTARIAT POLICJI

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Katarzyna Matlingiewicz


Lokalizacja:

Polańczyk


Rok:

2017

 
 

   

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY


Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Magdalena Stankiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2017

 
 
 
 

 

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Małgorzata Błasik


Lokalizacja:

Chorkówka


Rok:

2017

 
 
 
 

   

KONCEPCJA WIATROŁAPU BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO


Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

dr inż. arch. Dominik Przygodzki


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2017

 
 

   

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
w budynku Komisariatu Policji

 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Katarzyna Matlingiewicz


Lokalizacja:

Nowa Dęba


Rok:

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SALA GIMNASTYCZNA

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Magdalena Stankiewicz


Lokalizacja:

Kielnarowa


Rok:

2017

 
 
 

   

BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWO -

 

MIESZKALNY

 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa

mgr inż. arch. Małgorzata Błasik


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

 

2015

  

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGRTYKI CIEPLNEJ

 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Katarzyna Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa

mgr inż. Lucyna Sala


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2014

  

STACJA PALIW

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa


Lokalizacja:

Przemyśl


Rok:

2014

   

KOMENDA POWIATOWA POLICJII

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa

mgr inż. arch. Małgorzata Błasik

mgr inż.  Lucyna Sala

mgr inż.  Agata Trela

 


Lokalizacja:

Lesko


Rok:

2014

DZWONNICA

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Małgorzata Błasik


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2014

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Magdalena Jurasz


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2013

   

BUDYNEK HANDLOWO - MAGAZYNOWO -USŁUGOWY

 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzyszttof Rząsa


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2012

   

BUDYNEK USŁUGOWY 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Burnatowski

 

Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2012

   

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa


Lokalizacja:

Tyczyn


Rok:

2012

   

STACJA PALIW

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa

 

Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2011

 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa

 

Lokalizacja:

Boguchwała


Rok:

2010

   

DOBUDOWA I NADBUDOWA ISTN.BUDYNKU LABORATORIUM DOROGOWEGO GDDKiA

 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch.Krzysztof Rząsa

mgr inż. Lucyna Sala


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2010

   

KOMISARIAT POLICJI

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. Lucyna Sala


Lokalizacja:

Boguchwała


Rok:

2010

KOMISARIAT POLICJI

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa

mgr inż. Agata Trela

mgr inż. Lucyna Sala


Lokalizacja:

Zagórz


Rok:

2009

     

BUDYNEK USŁUGOWY

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Krzysztof Rząsa


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2009

 

BUDYNEK USŁUGOWY 

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Magdalena Jurasz


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2005

   

BUDYNEK HANDLOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Tomasz Orłowski


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2001

 

BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY

Wykonali:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

mgr inż. arch. Tomasz Orłowski


Lokalizacja:

Rzeszów


Rok:

2000